Marktwagens & Foodtruck

Voor de zakelijke markt zijn we actief met onder andere:

LPG – installaties:

Naast de montage van LPG installatie’s ten behoeve van frituurwagens voor bijvoorbeeld festivals, markten en Foodtrucks zijn wij ook het bedrijf voor het keuren van gas- installaties. Wij zijn, vanuit Duitsland, het eerste Nederlandse erkende bedrijf die deze keuring kunnen & mogen uitvoeren.

publicatie2

Keuren van dampgas-installaties marktwagens en Foodtrucks:

Wij hanteren voor het keuren van de gasinstallaties de NEN-EN 1949+A1 en de G607 zakelijk.

De controle zal 1 x per 2 jaar worden uitgevoerd en zal onder andere gekeurd worden op:

  • Veiligheid installatie
  • Gasdichtheid
  • Transportleidingen
  • Bevestiging tanks
  • Drukregelaar
  • Werking apparatuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor informatie : Tel.: 0529-432215  email: info@acslaarman.nl