Certificaat gaskeuring G607

GASKEURING G607

Zonder zorgen op vakantie? Nieuwe regels op veel campings in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en ook in Nederland omtrent de keuring van gasinstallaties in caravans en campers. Vanaf maart kunnen wij ook keuren onder de Duitse normen! Op vele campings in Duitsland wordt gevraagd of de caravan of camper in het bezit is van het G607 certificaat. Is dit niet het geval dan mag de caravan of camper niet het terrein op.G607 stikker

Al ruim 10 jaar moet de gasinstallatie, van caravans en campers die in Duitsland gereristreerd zijn, een tweejarige gaskeuring (DVGW G607) ondergaan. Nieuwe caravans en campers krijgen bij nieuw-aflevering een logboek mee, waarin de gasintallatie technisch beschreven wordt, Tevens wordt de installatie op de technische eisen gekeurd, waarbij onder meer de gasdichtheid wordt beproefd. iedere twee jaar dient een herkeuring te worden uitgevoerd, waarbij wordt gecontroleerd of de gasinstallatie nog steeds aan alle creteria voldoet. Controlle van o.a. drukregekaar,gasslangen en lekdichtheid zijn vaste onderdelen van de herkeuring. Indien de herkeuring met goed gevolg werdt doorstaan, wordt hiervan in het logboek melding gemaakt.

Steeds meer beheerders van campings in Duitsland, Oosterijk en Zwitserland vragen niet alleen hun Duitse gasten, maar ook andere naar het overleggen van dit logboek alvorens zij tot de camping worden toegelaten. Niet-Duitse eigenaren van caravans en campers kunnen dit logboek doorgaans niet overleggen, eenvoudig omdat deze keuringen niet in andere worden uitgevoerd. Menig bezitter van een caravan of camper heeft hiervan vorig jaar al mogen ervaren wat de consequenties van het onberen van het logboek kan zijn : geen logboek, geen plaats! In toenemende mate kiezen campingbeheerders in Duitsland ervoor om recreanten te weigeren, omdat zij niet de verantwoording op zich willen nemen voor de gevolgen van eventuele ongelukken. De campingbeheerder is immers aansprakelijk voor de veiligheid en het houden van toezicht hierop op zijn eigen terrein.

Bezitters van caravans en campers die van plan zijn om naar Duitsland te gaan, kunnen voor de uitvoering van de gaskeuring per april 2017 naast de Bovag ook bij ACSLaarman Campertechniek terecht!

G607-alter-Regler

Caravans en Campers die ter inspectie worden aangeboden, zullen conform de eisen en richtlijnen van de Duitse gaskeuring beoordeeld worden. Alleen voertuigen welke voorzien van een originele / af fabriek gemonteerde gasinstallatie kunnen ter inspectie vangt aan met een administratieve beoordeling van het aanwezige logboek, waarbij deze op juistheid en volledigheid wordt beoordeeld. Aangebrachte modificaties ten opzichte van het oorspronkelijke afgegeven document zullen in het logboek worden verwerkt.

De kosten van deze 2 jaarlijkse keuring bedragen € 95.00 in het eerste jaar. Indien u dit combineert met een BOVAG onderhoudsbeurt zijn de kosten € 45.00

G607 stikker